LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV ĐẦU KHÓA K15
13/08/2018 | 4517 lượt xem

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV ĐẦU KHÓA K15

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

 + Thời gian:                      Từ ngày 22/8 đến 24/8/2018 và 27/8 đến 29/8/2018

                                             Sáng:      7h00-11h30

                                             Chiều:   13h30-17h30

                                       

+ Địa điểm:                       Phòng 101, 103, 301, 401 - Giảng đường GK1

 

Thi gian

Lớp

Hội trường

Buổi sáng

7h00-11h30

K15 - Kế toán 1+2+3+4

101 - GK1

K15 - Kế toán 5+6+7

301 - GK1

K15 – Du lịch và Lữ hành

K15 – Marketing

401 – GK1

 

K15 – Kinh tế;

K15 - Kế tế đầu tư;

K15 - Kinh tế phát triển

103 – GK1

Buổi chiều

13h30 - 17h30

K15 – QTKD 1+2+3+4

101 - GK1

K15 – Luật KT 1+2+3

K15 - Quản lý công

301 - GK1

K15 – TCNH 1+2+3

401 – GK1

 

 

Ghi chú: Thông tin chi tiết sinh viên xem tại website: cthssv.tueba.edu.vn. Hoặc liên hệ ĐT:       0208.3647721/0208.3647754 (gọi trong giờ hành chính).    

Yêu cầu:

          Sinh viên các lớp K15 tham gia học tập đầy đủ, đúng thời gian quy định, nghỉ học phải được phép và học bù cùng với lớp kế tiếp. Kết thúc đợt học tập, sinh viên phải viết bài thu hoạch (viết tay) và nộp đúng thời gian quy định. Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho sinh viên năm học 2018 – 2019.