DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2016-2017
29/08/2018 | 3528 lượt xem
                                   DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
                                                                     NĂM HỌC 2016-2017
                       (Kèm theo Quyết định số 934/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 19 tháng 9 năm 2016)
           
STT Họ và tên Lớp Điện thoại Địa chỉ email Ghi chú
  I-KHOA KINH TẾ   3647.752    
1 Hoàng Thị Thu Hằng K10-KTĐT A 0974.808.968 241hanghtt@gmail.com  
2 Nguyễn Huy Hoàng K10-KTĐT B 0912.737.779 nguyenhuyhoangdhkt@gmail.com  
3 Nguyễn Thị Hiếu K10-KTNN&PTNT 0946.190.188 hieunguyentueba@gmail.com  
4 Nguyễn Thị Thanh Quý K10-KTYT 0917.558.382 thanhquytn.91@gmail.com  
5 Đinh Trọng Ân K11-KTĐT 0974.665.174 dinhtrongan@gmail.com  
6 Mai Thị Huyền Trang K11-KTNN&PTNT 0979.754.612 maitrang2906@gmail.com  
7 Trịnh Thị Thu Trang K11-KTYT 0973.115.925 thutrang_tn89@yahoo.com  
8 Nguyễn Thị Ngân K12-Kinh tế 1 0974.186.783 nguyenngan.9290@gmail.com  
9 Vũ Bạch Diệp K12-Kinh tế 2 0979.926.881 vubachdiep.tn@gmail.com  
10 Lê Thùy Linh K12-Kinh tế 3 01698.658.699 thuylinhle91@gmail.com  
11 Thăng Thị Hồng Nhung K13-Kinh tế 1 0983.474.583 thangthihongnhung@tueba.edu.vn  
12 Nguyễn Thu Hà K13-Kinh tế 2 0974.159.763 nthatueba@gmail.com  
13 Dương Huyền Thương K13-Kinh tế 3 0974.877.641 thuongdhkt@gmail.com  
  II-KHOA KẾ TOÁN   3647.751    
1 Nguyễn Thị Minh Hằng K10-KTTH A 0983.230.286 nguyenminhhang232@gmail.com  
2 Nguyễn Thị Thu Hường K10-KTTH B 0989.876.008 huongtn0511@gmail.com  
3 Nguyễn Thị Ánh Tuyết K10-KTTH C 0989.866.428 anhtuyet.tueba@gmail.com  
4 Dương Công Hiệp K10-KTTH D 0978.656.909 conghiep.tueba@gmail.com  
5 Hà Thị Thanh Hoa K10-KTTH E 0982.067.909 hahoaktdn@gmail.com  
6 Khương Kiều Trang K10-KTDN 0973.426.810 khuongkieutrang.tn@gmail.com  
7 Nguyễn Thị Thu Thư K11-KTTH A 0906.131.086 thuthu.tueba@gmail.com  
8 Bạch Thị Huyên K11-KTTH B 01682.934.045 bachthihuyen1988@gmail.com  
9 Nguyễn Thị Kim Oanh K11-KTTH C 01675.998.620 nguyenkimoanh87@gmail.com  
10 Nguyễn Thị Thu Trang K11-KTTH D 0989.260.126 thutrangtueba@gmail.com  
11 Hoàng Thị Hải Yến K11-KTDN 0985.980.842 yenht.tvc@gmail.com  
12 Giang Thị Trang K11 - KTTH CLC 01692.221.174 giangtrangtn.08@gmail.com  
13 Vũ Thị Hòa K12-Kế toán 1 0979.439.563 minhhoa277@gmail.com  
14 Vũ Thị Minh K12-Kế toán 2 0974.522.692 vuminh.stg@gmail.com  
15 Vũ Quỳnh Nam K12-Kế toán 3 0967.369.678 quynhnam.tueba@gmail.com  
16 Đỗ Đức Quang K12-Kế toán 4 0985.429.688 quangtueba@gmail.com  
17 Dương Thúy Hồng K12-Kế toán 5 01689.444.826 duonghongtn91@gmail.com  
18 Dương Thị Luyến K12-Kế toán 6 0904.904.711 duongluyenkt@gmail.com  
19 Nguyễn Thị Hoài Thu K13-Kế toán 1 0978.425.253 nguyenhoaithu2010@gmail.com  
20 Dương Thu Minh K13-Kế toán 2 0912.274.972 minhdtketoan@gmail.com  
21 Nguyễn Thị Ngọc Bích K13-Kế toán 3 0984.122.211 bichnguyen1910@gmail.com  
22 Hoàng Thị Nguyệt K13-Kế toán 4 0986.191.213 nguyet.0811@gmail.com  
23 Lương Minh Thùy K13-Kế toán 5 0984.901.606 luong.minh.thuy@gmail.com  
24 Nguyễn Thu Hằng K13-Kế toán 6 0986.519.036 nguyenthuhang.tueba@gmail.com  
25 Nguyễn Thị Thảo K13-Kế toán 7 01689.943.354 thaoxinhtueba@gmail.com  
26 Nguyễn Thị Thu Huyền K13-Kế toán 8 0915.120.879 huyenqn.kt.dhkttn@gmail.com  
  III-KHOA QUẢN TRỊ KD   3647.79    
1 Đỗ Thị Hoàng Yến K10-QTKDTH A 0988.287.848 silverstorm710@gmail.com  
2 Vũ Quỳnh Anh K10-QTKDTH B 0978.550.144 quynhanhhvtc@gmail.com  
3 Nguyễn Đắc Dũng K10-QTDN 0913.066.900 sakichokieumoi@yahoo.com  
4 Trần Thị Hà My K10-QTKDTM 0915.525.000 tranhamy@tueba.edu.vn  
5 Trần Thị Kim Oanh K11-QTKDTH A 01647.397.391 kimoanh159qtkd@gmail.com  
6 Chu Thị Kim Ngân K11-QTKDTH B 0943.693.456 chuthikimngan2907@gmail.com  
7 Nguyễn Thị Thu Hà K11-QTDN 0978.406.608 thuhaqtkd.vn@gmai.com  
8 Nông Thị Dung K11-QTKDTM 0915.743.869 nongdungqtkd@tueba.edu.vn  
9 La Quí Dương K12-QTKD 1 0912.115.563 laquiduong@gmail.com  
10 Nguyễn Thị Như Trang K12-QTKD 2 0985.880.333 trangkinhte161@gmail.com  
11 Nguyễn Thị Thu Hà K12-QTKD 3 0978.406.608 thuhaqtkd.vn@gmai.com  
12 Hoàng Thị Huệ K13-QTKD 1 0912.660.588 hueqtkd@tueba.edu.vn  
13 Nông Thị Minh Ngọc K13-QTKD 2 0972.116.318 nongthiminhngoc@gmail.com  
14 Nguyễn Đắc Dũng K13-QTKD 3 0913.066.900 sakichokieumoi@yahoo.com  
  IV-KHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH   3647.753    
1 Hà Mạnh Tuấn K10-TCNH A 0974.517.003 manhtuan161090@gmail.com  
2 Nguyễn Thị Thành Vinh K10-TCNH B 0915.050.662 thanhvinh@tueba.edu.vn  
3 Vũ Bích Vân K10-TCDN A 01689.962.707 fullhouse277810@gmail.com  
4 Mạc Thị Huyền Trang K10-TCDN B 0978.300.690 trangmh90@gmail.com  
5 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh K10-NH 0945.956.899 quynh8389@gmail.com  
6 Mai Thanh Giang K11-NH 0982.038.709 thanhgiang7981268@gmail.com  
7 Lê Thị Thu Phương K11-TCDN 0912.806.291 phuongnam0512@gmail.com  
8 Ngô Thị Thu Mai K11-TCNH 0977.532.020 ngothithumai@gmail.com  
9 Nguyễn Thị Linh Trang K12-TCNH 1 0912.430.712 nguyenlinhtrang20@gmail.com  
10 Bùi Thị Ngân K12-TCNH 2 0986.546.233 nganbui.vn@gmail.com  
11 Nguyễn Hà Thương K12-TCNH 3 01662.306.060 hathuong.317@gmail.com  
12 Lê Thu Hoài K13-TCNH 1 0942.954.805 thuhoai.2089@gmail.com  
13 Nguyễn Thị Thúy Linh K13-TCNH 2 0972.598.507 thuylinh9x@gmail.com  
14 Nguyễn Thị Thanh Mai K13-TCNH 3 0912.481.559 thanhmai.aof@gmail.com  
  V-KHOA QUẢN LÝ -LUẬT KINH TẾ   3947.759    
1 Nguyễn Thị Phương Thảo K10-QLKT A 0975.215.689 nguyenthaotueba84@gmail.com  
2 Dương Kim Loan K10-QLKT B 0904.647.849 duongkimloan7690@gmail.com  
3 Trần Thùy Linh K10-LKD A 0989.761.083 dngbaolinh2@gmail.com  
4 Cao Thị Thanh Phượng K10-LKD B 0984.897.906 caophuong01@gmail.com  
5 Hoàng Thị Lệ Mỹ K11-LKT A 0976.796.055 hoanglemi_bk@yahoo.com  
6 Đồng Đức Duy K11-LKT 2 01668.885.386 ducduy.law@gmail.com  
7 Lưu Thị Phương Thảo K11-QLKT 0984.800.937 luuthaotueba@gmail.com  
8 Hoàng Nghiệp Quỳnh K12-LKT 1 0912.477.826 hoangnghiepquynh78@gmail.com  
9 Âu Thị Diệu Linh K12-LKT 2 01686.684.456 dieulinh2710@yahoo.com  
10 Đỗ Hoàng Yến K13-LKT 1 0989.252.828 hoangyen246@gmail.com  
11 Trần Thị Bình An K13-LKT 2 01689952385 tranbinhan250790@gmail.com  
12 Trần Thị Kim Anh K13-LKT 3 01649611052 kimanh.kt34@gmail.com  
  VI-KHOA MARKETING -THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH   3646.818    
1 Phạm Hoàng Linh K10-TMQTCLC 0904.900.396 linhlamhn@gmail.com  
2 Vũ Thị Oanh K10-TMQT 0989.315.300 aicap83@yahoo.com  
3 Nguyễn Minh Huệ K10-QTM 0988.952.345 hue789@gmail.com  
4 Trương Mai Thanh K10-QTKD DLKS 0987.141.727 truong.mai.thanh1889@gmail.com  
5 Nguyễn Thị Thanh Tâm K11-QTKD DLLH 0987.300.185 missthanhtam_tn@yahoo.com  
6 Trần Thu Nga K11-MKT 0978.684.145 tranthunga.ms@gmail.com  
7 Trần Thị Thu Trâm K11-TMQT 0973.880.953 tram.t4@gmail.com  
8 Vũ Thị Phương Lan K12-MKT DLLH 01649.542.903 vuthiphuonglan.aof@gmail.com  
9 Nguyễn Văn Hùng K13-MKT 0975.132.245 hungmarketing07@tueba.edu.vn  
10 Bùi Thị Thanh Hương K13-QTDVDL&LH 0911.226.856 thanhhuong.tueba@gmail.com