DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2015-2016
29/08/2018 | 3497 lượt xem
                                           DANH SÁCH CVHT CÁC LỚP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
                                                                   NĂM HỌC 2015-2016
                   (Kèm theo Quyết định số 985/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 28 tháng 10 năm 2015)
           
STT Họ và tên Lớp Điện thoại Địa chỉ email Ghi chú
  I-KHOA KINH TẾ   3647.752    
1 Nguyễn Thị Thùy Dung K9-KTĐT A 01686.683.686 dungktdt0711.tueba@gmail.com  
2 Đào Ngọc Dương K9-KTĐT B 0168.437.8368 daongoc.duong@gmail.com  
3 Trần Đình Phái K9-KTNN&PTNT 0913.321.823 tranphai85@gmail.com  
4 Hoàng Thị Thu Hằng K10-KTĐT A 0974.808.968 241hanghtt@gmail.com  
5 Nguyễn Huy Hoàng K10-KTĐT B 0912.737.779 nguyenhuyhoangdhkt@gmail.com  
6 Nguyễn Thị Hiếu K10-KTNN&PTNT 0946.190.188 hieunguyentueba@gmail.com  
7 Nguyễn Thị Thanh Quý K10-KTYT 0917.558.382 thanhquytn.91@gmail.com  
8 Thăng Thị Hồng Nhung K11-Kinh tế 1 0983.474.583 thangthihongnhung@tueba.edu.vn  
9 Nguyễn Huy Hoàng K11-Kinh tế 2 0912.737.779 nguyenhuyhoangdhkt@gmail.com  
10 Nguyễn Thị Oanh K11-Kinh tế 3 01696.575.836 nguyenoanh.tueba@gmail.com  
11 Đinh Thị Vững K11-Kinh tế 4 01668.540.294 vungdinh@gmail.com  
12 Nguyễn Thị Ngân K12-Kinh tế 1 0974.186.783 nguyenngan.9290@gmail.com  
13 Vũ Bạch Diệp K12-Kinh tế 2 0979.926.881 vubachdiep.tn@gmail.com  
14 Lê Thùy Linh K12-Kinh tế 3 01698.658.699 thuylinhle91@gmail.com  
  II-KHOA KẾ TOÁN   3647.751    
1 Nguyễn Thị Thu Hiền K9-KTTH A 0978.411.344 thuhien.tueba@gmail.com  
2 Nguyễn Thị Hoài Thu K9-KTTH B 0978.425.253 nguyenhoaithu2010@gmail.com  
3 Hoàng Thị Nguyệt K9-KTTH C 0986.191.213 nguyet.0811@gmail.com  
4 Nguyễn Thị Vân Khánh K9 KTDNCN 0984.888.990 vankhanh@tueba.edu.vn  
5 Nguyễn Thị Minh Hằng K10-KTTH A 0983.230.286 nguyenminhhang232@gmail.com  
6 Nguyễn Thị Thu Hường K10-KTTH B 0989.876.008 huongtn0511@gmail.com  
7 Nguyễn Thị Ánh Tuyết K10-KTTH C 0989.866.428 anhtuyet.tueba@gmail.com  
8 Dương Công Hiệp K10-KTTH D 0978.656.909 conghiep.tueba@gmail.com  
9 Hà Thị Thanh Hoa K10-KTTH E 0982.067.909 hahoaktdn@gmail.com  
10 Khương Kiều Trang K10-KTDN 0973.426.810 khuongkieutrang.tn@gmail.com  
11 Nguyễn Thị Thu Thư K11-Kế toán 1 0906.131.086 thuthu.tueba@gmail.com  
12 Bạch Thị Huyên K11-Kế toán 2 01682.934.045 bachthihuyen1988@gmail.com  
13 Nguyễn Thị Kim Oanh K11-Kế toán 3 01675.998.620 nguyenkimoanh87@gmail.com  
14 Nguyễn Thị Thu Trang K11-Kế toán 4 0989.260.126 thutrangtueba@gmail.com  
15 Hoàng Thị Hải Yến K11-Kế toán 5 0985.980.842 yenht.tvc@gmail.com  
16 Giang Thị Trang K11 - KTTH CLC 01692.221.174 giangtrangtn.08@gmail.com  
17 Vũ Thị Hòa K12-Kế toán 1 0979.439.563 minhhoa277@gmail.com  
18 Vũ Thị Minh K12-Kế toán 2 0974.522.692 vuminh.stg@gmail.com  
19 Vũ Quỳnh Nam K12-Kế toán 3 0967.369.678 quynhnam.tueba@gmail.com  
20 Đỗ Đức Quang K12-Kế toán 4 0985.429.688 quangtueba@gmail.com  
21 Dương Thúy Hồng K12-Kế toán 5 01689.444.826 duonghongtn91@gmail.com  
22 Dương Thị Luyến K12-Kế toán 6 0904.904.711 duongluyenkt@gmail.com  
  III-KHOA QUẢN TRỊ KD   3647.79    
1 Vũ Thị Quỳnh Anh K9-QTTH A 0978.550.144 quynhanhhvtc@gmail.com  
2 La Quí Dương K9-QTTH B 0912.115.563 laquiduong@gmail.com  
3 Nông Thị Minh Ngọc K9-QTDNCN A 0972.116.318 nongthiminhngoc@gmail.com  
4 An Thị Xuân Vân K9-QTDNCN B 0943.199.288 anvan288@gmail.com  
5 Vũ Đức Hà K9-QTKDTM 0915.743.869 vuducha@tueba.edu.vn  
6 Đỗ Thị Hoàng Yến K10-QTTH A 0978.662.007 silverstorm710@gmail.com  
7 Ngô Minh Ngọc K10-QTTH B 0988.995.351 ngominhngoc@tueba.edu.vn  
8 Nguyễn Đắc Dũng K10-QTDN 0913.066.900 sakichokieumoi@yahoo.com  
9 Trần Thị Hà My K10-QTKDTM 0915.525.000 tranhamy@tueba.edu.vn  
10 Trần Thị Kim Oanh K11-QTKD 1 01647.397.391 kimoanh159qtkd@gmail.com  
11 Nguyễn Thị Thu Hà K11-QTKD 2 0978.406.608 thuhaqtkd.vn@gmai.com  
12 Chu Thị Kim Ngân K11-QTKD 3 0943.693.456 chuthikimngan2907@gmail.com  
13 Vũ Đức Hà K11-QTKD 4 0915.743.869 vuducha@tueba.edu.vn  
14 La Quí Dương K12-QTKD 1 0912.115.563 laquiduong@gmail.com  
15 An Thị Xuân Vân K12-QTKD 2 0943.199.288 anvan288@gmail.com  
16 Nguyễn Thị Thu Hà K12-QTKD 3 0978.406.608 thuhaqtkd.vn@gmai.com  
  IV-KHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH   3647.753    
1 Phùng Thị Thu Hà K9-NH 01253 544 033 Ha.nhim.anh@gmail.com  
2 Chu Thị Thức K9-TCNH 0915.179.018 chuthithuc1987@gmail.com  
3 Phạm Thanh Hà K9-TCDN 0973.880.626 thanhhatueba@gmail.com  
4 Hà Mạnh Tuấn K10-TCNH A 0974.517.003 manhtuan161090@gmail.com  
5 Nguyễn Thị Thành Vinh K10-TCNH B 0915.050.662 thanhvinh@tueba.edu.vn  
6 Vũ Bích Vân K10-TCDN A 01689.962.707 fullhouse277810@gmail.com  
7 Mạc Thị Huyền Trang K10-TCDN B 0978.300.690 trangmh90@gmail.com  
8 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh K10-NH 0945.956.899 quynh8389@gmail.com  
9 Mai Thanh Giang K11-TCNH 1 0982.038.709 thanhgiang7981268@gmail.com  
10 Lê Thị Thu Phương K11-TCNH 2 0912.806.291 phuongnam0512@gmail.com  
11 Trần Thị Thùy Linh K11-TCNH 3 0965.280.689 linh28689@gmail.com  
12 Ngô Thị Thu Mai K11-TCNH 4 0977.532.020 ngothithumai@gmail.com  
13 Nguyễn Thị Linh Trang K12-TCNH 1 0912.430.712 nguyenlinhtrang20@gmail.com  
14 Bùi Thị Ngân K12-TCNH 2 0986.546.233 nganbui.vn@gmail.com  
15 Nguyễn Hà Thương K12-TCNH 3 01662.306.060 hathuong.317@gmail.com  
  V-KHOA QUẢN LÝ -LUẬT KINH TẾ   3947.759    
1 Đặng Phi Trường K9-QLKT A 0985.699.283 phitruong1706@tnu.edu.vn  
2 Nguyễn Thị Thu Trang K9-QLKT B 0975.818.986 nguyentrang_159@yahoo.com.vn  
3 Nguyễn Thị Phương Thảo K10-QLKT A 0975.215.689 nguyenthaotueba84@gmail.com  
4 Dương Kim Loan K10-QLKT B 0904.647.849 duongkimloan7690@gmail.com  
5 Trần Thùy Linh K10-LKD A 0989.761.083 dngbaolinh2@gmail.com  
6 Cao Thị Thanh Phượng K10-LKD B 0984.897.906 caophuong01@gmail.com  
7 Hoàng Thị Lệ Mỹ K11-LKT 1 0976.796.055 hoanglemi_bk@yahoo.com  
8 Đồng Đức Duy K11-LKT 2 01668.885.386 ducduy.law@gmail.com  
9 Hoàng Nghiệp Quỳnh K12-LKT 1 0912.477.826 hoangnghiepquynh78@gmail.com  
10 Âu Thị Diệu Linh K12-LKT 2 01686.684.456 dieulinh2710@yahoo.com  
  VI-KHOA MKT-TM&DL   3646.818    
1 Ngô Huyền Trang K9-QTKD DLKS 0973.101.496 huyentrangksdl@gmail.com  
2 Phạm Thùy Linh K9-TMQT 0988.251.275 phamlinh41@gmail.com  
3 Nguyễn Thị Gấm K9-TMQT CLC 0974.195.282 ntgam@yahoo.com  
4 Nguyễn Văn Hùng K9 QTM 0975.132.245 hungmarketing07@tueba.edu.vn  
5 Phạm Hoàng Linh K10-TMQTCLC 0904.900.396 linhlamhn@gmail.com  
6 Đào Thị Hương K10-TMQT 0919.024.338 huongdt2710@gmail.com  
7 Nguyễn Minh Huệ K10-QTM 0988.952.345 hue789@gmail.com  
8 Nguyễn Văn Huy K10-QTKD DLKS 0949.275.666 huytueba@gmail.com  
9 Nguyễn Thị Thanh Tâm K11-QTKD DLLH 0987.300.185 missthanhtam_tn@yahoo.com  
10 Trần Thu Nga K11-MKT 0978.684.145 tranthunga.ms@gmail.com  
11 Vũ Thị Phương Lan K12-MKT DLLH 01649.542.903 vuthiphuonglan.aof@gmail.com