DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2014-2015
29/08/2018 | 3577 lượt xem
                                                      DANH SÁCH CVHT CÁC LỚP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
                                                                                NĂM HỌC 2014-2015
                                (Kèm theo Quyết định số:1105/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 17 tháng 10 năm 2014)
           
STT Họ và tên Lớp Điện thoại Địa chỉ email Ghi chú
  I-KHOA KINH TẾ   3647752    
1 Hoàng Thị Thu Hằng K8-KTĐT A 0974.808.968 thuhang@tueba.edu.vn  
2 Đinh Trọng Ân K8-KTĐT B 0945.274.156 dinhtrongan@gmail.com  
3 Nguyễn Thu Thủy K8-KTĐT C 0986.466.246 thuthuytn1211@gmail.com  
4 Đặng Kim Oanh K8-KTĐT D 0986.799.818 dkimoanh@tueba.edu.vn  
5 Vũ Việt Linh K8-KTĐT E 0945.666.757 vietlink1387@gmail.com  
6 Phạm Thùy Linh K8-TMQT 0988.251.275 linhpham41@yahoo.com  
7 Nguyễn Thị Thùy Dung K9-KTĐT A 01686.683.686 dungktdt0711.tueba@gmail.com  
8 Đào Ngọc Dương K9-KTĐT B 0168.437.8368 daongoc.duong@gmail.com  
9 Trần Đình Phái K9-KTNN&PTNT 0913.321.823 tranphai85@gmail.com  
10 Nguyễn Văn Công K9-TMQT 0915.600.500 congvan600@gmail.com  
11 Bùi Thị Minh Hằng K9-TMQT CLC 0905.592.750 hang_ktnn@yahoo.com  
12 Lê Thị Thanh Thương K10-Kinh tế 1      
13 Vũ Thị Hồng Hoa K10-Kinh tế 2 01696.919.493 vuhonghoa2190@gmail.com  
14 Nguyễn Thị Bích Ngọc K10-Kinh tế 3 0975.040.904 bichngoc_ftu09@yahoo.com  
15 Phạm Quang Tùng K10-Kinh tế 4 0977.999.069 phamquangtungktdtb@gmail.com  
16 Nguyễn Thị Ngân K10-Kinh tế 5 0974.186.783 nguyenngan.9290@gmailcom  
17 Phạm Hoàng Linh K10-TMQTCLC 0904.900.396    
18 Thăng Thị Hồng Nhung K11-Kinh tế 1 0983.474.583 thangthihongnhung@tueba.edu.vn  
19 Nguyễn Huy Hoàng K11-Kinh tế 2 0912.737.779 nguyenhuyhoangdhkt@gmail.com  
20 Nguyễn Thị Oanh K11-Kinh tế 3 01696.575.836 nguyenoanh.tueba@gmail.com  
21 Đinh Thị Vững K11-Kinh tế 4 01668.540.294 vungdinh@gmail.com  
  II-KHOA KẾ TOÁN   3647751    
1 Vũ Quỳnh Nam K8 KTTH A 0985.236.732    
2 Đỗ Đức Quang K8 KTTH B 0985.429.688 quangtueba@gmail.com  
3 Phan Thái Hà K8 KTTH C 0986.060.939 Thaiha.tueba@gmail.com  
4 Nguyễn Phương Thảo K8 KTTH D 0988.090.796 phuongthao8384@yahoo.com  
5 Hoàng Mỹ Bình K8 KTTH E 0915.300.358 myhoangbinh@gmail.com  
6 Đỗ Thị Thu Hằng K8 KTTH F 0977.814.119 dohang.tueba@gmail.com  
7 Dương Thu Minh K8 KTTH G 0912.274.972 thuylinh55393@yahoo.com  
8 Vũ Thị Minh K8 KTDNCN 0974.522.692 vuminh.stg@gmail.com  
9 Nguyễn Thị Thu Hiền K9-KTTH A 0978.411.344 thuhien.tueba@gmail.com  
10 Nguyễn Thị Hoài Thu K9-KTTH B 0978.425.253 nguyenhoaithu2010@gmail.com  
11 Hoàng Thị Nguyệt K9-KTTH C 0986.191.213 nguyet.0811@gmail.com  
12 Nguyễn Thị Vân Khánh K9 KTDNCN 0984.888.990 vankhanh@tueba.edu.vn  
13 Nguyễn Thị Minh Hằng K10-Kế toán 1 0983.230.286    
14 Nguyễn Thị Thu Hường K10-Kế toán 2 0989.876.008    
15 Nguyễn Thị Ánh Tuyết K10-Kế toán 3 0989.866.428    
16 Dương Công Hiệp K10-Kế toán 4 0978.656.909    
17 Dương Thanh Tình K10-Kế toán 5 0975.266.789    
18 Nguyễn Thị Thu Thư K11-Kế toán 1 0906.131.086    
19 Bạch Thị Huyên K11-Kế toán 2 01682.934.045    
20 Nguyễn Thị Kim Oanh K11-Kế toán 3 01675.998.620    
21 Nguyễn Thị Thu Trang K11-Kế toán 4 0989.260.126    
22 Hoàng Thị Hải Yến K11-Kế toán 5 0985.980.842    
  III-KHOA QUẢN TRỊ KD   3647790    
1 Đào Thị Hương K8-QTM 0923.132.009 huongdt2710@gmail.com  
2 Vũ Đức Hà K8-QTKDTH A 0915.743.869 vuducha@tueba.edu.vn  
3 Nguyễn Đắc Dũng K8-QTKDTH B 0913.066.900 sakichokieumoi@yahoo.com  
4 Đỗ Hoàng Yến K8-QTKDTH C 0978.662.007 silverstorm710@gmail.com  
5 Ngô Huyền Trang K8-QTDNCN A 0973.101.496 huyentrangksdl@gmail.com  
6 Nguyễn Minh Huệ K8-QTDNCN B 0988.952.345 hue789@gmail.com  
7 Phạm Minh Hương K8-QTDLKS 0988.081.555 minhhuong238@gmail.com  
8 Vũ Thị Quỳnh Anh K9-QTTH A 0978.550.144 quynhanhhvtc@gmail.com  
9 La Quí Dương K9-QTTH B 0912.115.563 laquiduong@gmail.com  
10 Nguyễn Thị Thanh Tâm K9-QTDNCN A 0987.300.185 missthanhtam_tn@yahoo.com  
11 Trần Thị Tuyết K9-QTDNCN B 0987.839.181 tuyettranthi@tueba.edu.vn  
12 Trần Thu Nga K9-QTKDTM      
13 Ngô Huyền Trang K9-QTDLKS 0973.101.496 huyentrangksdl@gmail.com  
14 Nguyễn Văn Hùng K9-QTM 0975.132.245 hungmarketing07@tueba.edu.vn  
15 Đỗ Hoàng Yến K10-QTKD 1 0978.662.007 silverstorm710@gmail.com  
16 Đào Thị Hương K10-QTKD 2 0923.132.009 huongdt2710@gmail.com  
17 Dương Thúy Hương K10-QTKD 3 0915.969.009 duonghuongqtkd@gmail.com  
18 Ngô Minh Ngọc K10-QTKD 4 0988.995.351 ngominhngoc@tueba.edu.vn  
19 Nguyễn Minh Huệ K10-QTM 0988.952.345 hue789@gmail.com  
20 Nguyễn Văn Huy K10-DLLH 0942.275.666 huytueba@gmail.com  
21 Nguyễn Ngọc Dung K11-QTKD 1   ngocdungtn88@gmail.com  
22 Nguyễn Thị Thu Hà K11-QTKD 2 0978.406.608 thuhaqtkd.vn@gmai.com  
23 Nguyễn Thị Thanh Tâm K11-DLLH 0987.300.185 missthanhtam_tn@yahoo.com  
24 Phạm Minh Hương K11-QTKD 3 0988.081.555 minhhuong238@gmail.com  
25 Nguyễn Thị Bác Hải K11-QTKD 4      
26 Trần Thu Nga K11-QTM   tranthunga.ms@gmail.com  
  IV-KHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH   3647753    
1 Nguyễn Thu Nga K8-TCNH A 0989.770.700 Thungadhkt@gmail.com  
2 Nguyễn Việt Dũng K8-TCNH B 0915.644.857 Vietdung7981@gmail.com  
3 Nguyễn Ngọc Lý K8-TCNH C 0988.467.658 ngoclycp@gmail.com  
4 Lã Thị Kim Anh K8-TCDN A 01626.210.835 sunflower.nd.vn@gmail.com  
5 Bùi Thị Ngân K8-TCDN B 0986.546.233 nganbui.vn@gmail.com  
6 Phùng Thị Thu Hà K8-TCDN B 01253.544.033 Ha.nhim.anh@gmail.com  
7 Phùng Thị Thu Hà K9-NH 01253 544 033 Ha.nhim.anh@gmail.com  
8 Chu Thị Thức K9-TCNH 0915.179.018 chuthithuc1987@gmail.com  
9 Phạm Thanh Hà K9-TCDN 0973.880.626 thanhhatueba@gmail.com  
10 Hà Mạnh Tuấn K10-TCNH 1 0974.517.003 manhtuan161090@gmail.com  
11 Nguyễn Thị Thành Vinh K10-TCNH 2 0915.050.662 thanhvinh@tueba.edu.vn  
12 Vũ Bích Vân K10-TCNH 3 01689.962.707 fullhouse277810@gmail.com  
13 Mai Thanh Giang K11-TCNH 1 0982.038.709 thanhgiang7981268@gmail.com  
14 Lê Thị Thu Phương K11-TCNH 2 0912.806.291 phuongnam0512@gmail.com  
15 Trần Thị Thùy Linh K11-TCNH 3 0965.280.689 linh28689@gmail.com  
16 Ngô Thị Thu Mai K11-TCNH 4 0977.532.020 ngothithumai@gmail.com  
  V-KHOA QUẢN LÝ -LUẬT KINH TẾ   3947759    
1 Nguyễn Thị Phương Thảo K8-QLKT A 0975.215.689 nguyenthaotueba84@gmail.com  
2 Hoàng Nghiệp Quỳnh K8-QLKT B 0912.477.826 hoangnghiepquynh78@gmail.com  
3 Lưu Thị Phương Thảo K8-QLKT C 0984.800.937 lpthao_2t@yahoo.com  
4 Nguyễn Thị Phương Thúy K8-QLKT D 0912.700.339 tuebaphuongthuy@yahoo.com  
5 Đặng Phi Trường K9-QLKT A 0985.699.283 phitruong1706@tnu.edu.vn  
6 Nguyễn Thị Thu Trang K9-QLKT B 0975.818.986 nguyentrang_159@yahoo.com.vn  
7 Trần Thùy Linh K10-LKT 1 0989.761.083 dgbaolinh2@gmail.com  
8 Nguyễn Thị Thùy Trang K10-LKT 2 0987.858.895 thuytrang.lkt@gmail.com  
9 Hoàng Thị Lệ Mỹ K11-LKT 1 0976.796.055 hoanglemi_bk@yahoo.com  
10 Đồng Đức Duy K11-LKT 2 01668885386 ducduy.law@gmail.com