DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2013-2014
29/08/2018 | 3826 lượt xem
                                 DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
                                                              NĂM HỌC 2013-2014
                    (Kèm theo Quyết định số:973/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 22 tháng 10 năm 2013)
           
STT               Họ và tên Lớp Điện thoại Địa chỉ email Ghi chú
  I-KHOA KINH TẾ   (0280)3647752    
1 Nguyễn Thị Thúy Vân K7-KTĐT A 0912.766.598 leminh@tueba.edu.vn  
2 Đinh Thị Vững K7-KTĐT B 01668.540.294 vungdinh@gmail.com  
3 Nguyễn Văn Công K7-TMQT 0915.600.500 congvan600@gmail.com  
4 Đỗ Thùy Ninh K7-QLKT A 0918.550.686 dothuyninhtn@yahoo.com  
5 Nguyễn Thị Thu Trang K7-QLKT B 0975.818.986 nguyentrang_159@yahoo.com.vn  
6 Hoàng Thị Thu Hằng K8-KTĐT A 0974.808.968 thuhang@tueba.edu.vn  
7 Đinh Trọng Ân K8-KTĐT B 0945.274.156 dinhtrongan@gmail.com  
8 Nguyễn Thu Thủy K8-KTĐT C 0986.466.246 thuthuytn1211@gmail.com  
9 Đặng Kim Oanh K8-KTĐT D 0986.799.818 dkimoanh@tueba.edu.vn  
10 Vũ Việt Linh K8-KTĐT E 0945.666.757 vietlink1387@gmail.com  
11 Phạm Thị Thùy Linh K8-TMQT 0988.251.275 linhpham41@yahoo.com  
12 Nguyễn Thị Thùy Dung K9-Kinh tế 1 01686.683.686 dungktdt0711.tueba@gmail.com  
13 Nguyễn Huy Hoàng K9-Kinh tế 2 0912.737.779 nguyenhuyhoangdhkt@gmail.com  
14 Bế Hùng Trường K9-Kinh tế 3 0915.213.777 behungtruong@hotmail.com  
15 Đào Ngọc Dương K9-Kinh tế 4 0168.437.8368 daongoc.duong@gmail.com  
16 Đoàn Quang Huy K9-Kinh tế 5 0912.296.333 doanquanghuy86@gmail.com  
17 Nguyễn Như Quỳnh K9-Kinh tế 6 01696.820.742 quynhnguyen.tnn@yahoo.com  
18 Bùi Thị Minh Hằng K9-TMQT 0905.592.750 hang_ktnn@yahoo.com  
19 Phạm Thị Hồng K10-Kinh tế 1 0948.104.288 phamhongtn@gmail.com  
20 Vũ Thị Hồng Hoa K10-Kinh tế 2 01696.919.493 vuhonghoa2190@gmail.com  
21 Nguyễn Thị Bích Ngọc K10-Kinh tế 3 0975.040.904 bichngoc_ftu09@yahoo.com  
22 Phạm Quang Tùng K10-Kinh tế 4 0977.999.069 phamquangtungktdtb@gmail.com  
23 Nguyễn Thị Ngân K10-Kinh tế 5 0974.186.783 nguyenngan.9290@gmailcom  
  II-KHOA KẾ TOÁN   (0280)3647751    
1 Trần T. Ngọc Linh K7 KTDNCN A 0918.981.166 tranngoclinh25@gmail.com  
2 Thái T. Thái Nguyên K7 KTDNCN B 0982.059.811 nguyentueba@gmail.com  
3 Đào Thúy Hằng K7 KTDNCN C 0988.460.079 daothuyhang83@gmail.com  
4 Nguyễn T. Hồng Yến K7 KTTH A 0912.662.033 ngocantra@yahoo.com  
5 Nguyễn T. Thu Huyền K7 KTTH B 0915.120.879 huyenqn.kt.dhkt@gmail.com  
6 Nguyễn Trọng Nghĩa K7 KTTH C 0983.201.475 nghiant.tueba@gmail.com  
7 Dương Phương Thảo K7 KTTH D 0979.848.307 thaoduong.tueba@gmail.com  
8 Dương Hương Liên K7 KTTH E 0983584084 huonglien_tn@yahoo.com  
9 Vũ Quỳnh Nam K8 KTTH A 0985.236.732    
10 Đỗ Đức Quang K8 KTTH B 0985.429.688 quangtueba@gmail.com  
11 Phan Thái Hà K8 KTTH C 0986.060.939 Thaiha.tueba@gmail.com  
12 Nguyễn Phương Thảo K8 KTTH D 0988.090.796 phuongthao8384@yahoo.com  
13 Hoàng Mỹ Bình K8 KTTH E 0915.300.358 myhoangbinh@gmail.com  
14 Đỗ Thị Thu Hằng K8 KTTH F 0977.814.119 dohang.tueba@gmail.com  
15 Dương Thu Minh K8 KTTH G 0912.274.972 thuylinh55393@yahoo.com  
16 Vũ Thị Minh K8 KTDNCN 0974.522.692 vuminh.stg@gmail.com  
17 Nguyễn Thị Thu Hiền K9-Kế toán 1 0978.411.344 thuhien.tueba@gmail.com  
18 Nguyễn Thị Hoài Thu K9-Kế toán 2 0978.425.253 nguyenhoaithu2010@gmail.com  
19 Hoàng Thị Nguyệt K9-Kế toán 3 0986.191.213 nguyet.0811@gmail.com  
20 Nguyễn Thị Vân Khánh K9-Kế toán 4 0984.888.990 vankhanh@tueba.edu.vn  
21 Nguyễn Thị Thanh Ngà K10-Kế toán 1 0982.411.225    
22 Nguyễn Thị Thu Hường K10-Kế toán 2 0989.876.008    
23 Nguyễn Thị Ánh Tuyết K10-Kế toán 3 0989.866.428    
24 Dương Công Hiệp K10-Kế toán 4 0978.656.909    
25 Dương Thanh Tình K10-Kế toán 5 0975.266.789    
  III-KHOA QUẢN TRỊ KD   (0280)3647790    
1 La Quí Dương K7-QTKDTH B 0912.115.563 laquiduong@gmail.com  
2 Vũ Thị Quỳnh Anh K7-QTKDTH A 0978.550.144 quynhanhhvtc@gmail.com  
3 Nguyễn Thị Thu Hà K7-QTDNCN A 0978.406.608 Thuhaqtkd.vn@gmail.com  
4 Trần Thị Tuyết K7-QTDNCN B 0987.839.181 tuyettranthi@tueba.edu.vn  
5 Nguyễn Văn Hùng K7-QTM 0975.132.245 hungmarketing07@tueba.edu.vn  
6 Nguyễn Thị Thanh Tâm K7-DLKS 0987.300.185 missthanhtam_tn@yahoo.com  
7 Đào Thị Hương K8-QTM 0923.132.009 huongdt2710@gmail.com  
8 Vũ Đức Hà K8-QTKDTH A 0915.743.869 vuducha@tueba.edu.vn  
9 Hà Trần Lan Hương K8-QTKDTH B 0985.548.848 hatranlanhuong@tueba.edu.vn  
10 Nguyễn Tú Anh K8-QTKDTH C 0978.662.007 tuanh1010@gmail.com  
11 Ngô Huyền Trang K8-QTDNCN A 0973.101.496 huyentrangksdl@gmail.com  
12 Nguyễn Minh Huệ K8-QTDNCN B 0988.952.345 hue789@gmail.com  
13 Bùi Thị Thanh Hương K8-QTDLKS 0966.749.566 thanhhuong.tueba@gmail.com  
14 Chu Kim Ngân K9-QTKD 1 0943.693.456 chuthikimngan2907@gmail.com  
15 La Quí Dương K9-QTKD 2 0912.115.563 laquiduong@gmail.com  
16 Nguyễn Thị Thanh Tâm K9-QTKD 3 0987.300.185 missthanhtam_tn@yahoo.com  
17 Trần Thị Tuyết K9-QTKD 4 0987.839.181 tuyettranthi@tueba.edu.vn  
18 Ngô Huyền Trang K9-DLKS 0973.101.496 huyentrangksdl@gmail.com  
19 Nguyễn Văn Hùng K9-QTM 0975.132.245 hungmarketing07@tueba.edu.vn  
20 Đỗ Hoàng Yến K10-QTKD 1 0942.952.555 silverstorm710@gmail.com  
21 Nguyễn Tú Anh K10-QTKD 2 0978.662.007 tuanh1010@gmail.com  
22 Dương Thúy Hương K10-QTKD 3 0915.969.009 duonghuongqtkd@gmail.com  
23 Hà Trần Lan Hương K10-QTKD 4 0985.548.848 hatranlanhuong@tueba.edu.vn  
24 Nguyễn Minh Huệ K10-QTM 0988.952.345 hue789@gmail.com  
25 Nguyễn Văn Huy K10-DLKS 0942.275.666 huytueba@gmail.com  
  IV-KHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH   (0280)3647753    
1 Nguyễn Thị Linh Trang K7 TCDN A 0912.430.712 nguyenlinhtrang20@gmail.com  
2 Nguyễn Thị Phương Thảo K7 TCDN B 0977.724.057 phuongthao1688@gmail.com  
3 Hà Thanh Nga K7 TCDN C 0912.898.189 hathanhnga@gmail.com  
4 Nguyễn Thu Nga K8-TCNH A 0989.770.700 Thungadhkt@gmail.com  
5 Nguyễn Việt Dũng K8-TCNH B 0915.644.857 Vietdung7981@gmail.com  
6 Nguyễn Ngọc Lý K8-TCNH C 0988.467.658 ngoclycp@gmail.com  
7 Lã Thị Kim Anh K8-TCDN A 01626.210.835 sunflower.nd.vn@gmail.com  
8 Bùi Thị Ngân K8-TCDN B 0986.546.233 nganbui.vn@gmail.com  
9 Phùng Thị Thu Hà K8-TCDN B 01253.544.033 Ha.nhim.anh@gmail.com  
10 Phùng Thị Thu Hà K9 - TCNH 1 01253 544 033 Ha.nhim.anh@gmail.com  
11 Chu Thị Thức K9-TCNH 2 0915.179.018 chuthithuc1987@gmail.com  
12 Mai Thanh Giang K9-TCNH 3 0982.038.709 Thanhgiang7981268@gmail.com  
13 Hà Mạnh Tuấn K10-TCNH 1 0974.517.003 manhtuan161090@gmail.com  
14 Đặng Trung Kiên K10-TCNH 2 01692.811.077 dangtrungk@yahoo.com  
15 Vũ Bích Vân K10-TCNH 3 01689.962.707 fullhouse277810@gmail.com  
  V-KHOA QUẢN LÝ -LUẬT KINH TẾ        
1 Nguyễn Thị Phương Thảo K8-QLKT A 0975.215.689 nguyenthaotueba84@gmail.com  
2 Hoàng Nghiệp Quỳnh K8-QLKT B 0912.477.826 hoangnghiepquynh78@gmail.com  
3 Lưu Thị Phương Thảo K8-QLKT C 0984.800.937 lpthao_2t@yahoo.com  
4 Nguyễn Thị Phương Thúy K8-QLKT D 0912.700.339 tuebaphuongthuy@yahoo.com  
5 Trần Thùy Linh K10-LKT 1 0989.761.083 dgbaolinh2@gmail.com  
6 Nguyễn Quang Huy K10-LKT 2 0983.995.035 nguyenquanghuytueba@gmail.com