Văn phòng
12/08/2016 | 8148 lượt xem
Văn phòng
Văn phòng phòng Công tác HSSV
 
Địa chỉ: 
Địa chỉ: P106,P108,P109 Nhà điều hành trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
 
Điện thoại: 0280.3647721