Giới thiệu phòng Công tác HSSV
12/08/2016 | 9279 lượt xem
     Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2004 theo Quyết định số 482/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
     Phòng có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao trong các lĩnh vực: Công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên; công tác quản lý học sinh sinh viên; công tác Ký túc xá; công tác bảo vệ an ninh, chính trị và trật tự an toàn nhà trường.
Lãnh đạo phòng:

HỌ VÀ TÊN: ThS. Trần Lương Đức

Năm sinh: 1977. Quê quán: Phổ Yên – Thái Nguyên

Chức vụ: Trưởng phòng

 

HỌ VÀ TÊN: ThS. Đặng Tất Thắng

Năm sinh: 1980. Quê quán: Xã Tân Thái - Đại Từ - Thái Nguyên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

HỌ VÀ TÊN: ThS. Phạm Minh Hoàng
Năm sinh: 1984. Quê quán: Xã Hóa Thượng – Đồng Hỷ - Thái Nguyên
Chức vụ: Phó Trưởng phòng