Sơ kết học kỳ II-Tổng kết năm học 2016-2017-Đối thoại sinh viên Khoa QTKD
02/10/2017 | 2466 lượt xem

Sơ kết học kỳ II-Tổng kết năm học 2026-2027-Đối thoại sinh viên Khoa QTKD

Ngày 17 tháng 9 năm 2017, Khoa QTKD tổ chức sơ kết học kỳ II- Tổng kết năm học 2016-2017-Đối thoại sinh viên của Khoa. Hội nghị tổng kết năm học đã đánh giá những kết quả đạt được của năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng cho năm học 2017-2018. 

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình này:

ThS. Hoàng Thị Huệ- Bí thư chi bộ Khoa QTKD và ThS. Trần Huy Ngọc- Phó trưởng phòng Quản trị phục vụ trao thưởng cho các sinh viên có thành tích học tập tốt

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên -Trưởng phòng Đào tạo và ThS. Hà Thị Thanh Hoa- Phó trưởng khoa trao thưởng cho sinh viên có thành tích học tập tốt.

Sau phần khen thưởng là phần đối thoại giữa sinh viên và Ban chủ nhiệm khoa cùng đại diện các phòng, trung tâm của nhà trường. Nhiều câu hỏi được đặt ra và được giải đáp cho sinh viên tại hội nghị.

 

Video