Tổ chức giải cầu lông
12/08/2016 | 3540 lượt xem

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức giải cầu lông CBCNV Khoa QTKD

Kính gửi: Các đồng chí cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh

Được sự đồng ý của Chi ủy, Chị Bộ, Công đoàn Khoa QTKD về việc triển khai, tổ chức các hoạt động chào mừng.

Công đoàn Khoa QTKD thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa QTKD về kế hoạch tổ chức giải cầu lông gồm các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự giải:

- Nữ: là cán bộ viên chức hiện đang công tác tại Khoa Quản trị Kinh doanh

- Nam: là cán bộ viên chức hiện đang công tác tại Khoa Quản trị Kinh doanh

II. Nội dung thể thức và thời gian thi đấu

1. Nội dung  thi đấu

- Gồm đôi Nữ, đôi Nam và đôi Nam – Nữ

2. Thể thức thi đấu

- Các vận động viên tiến hành bốc thăm cho cặp thi đấu tại Văn phòng Khoa QTKD (Lưu ý: Thời gian bốc thăm BTC sẽ thông báo sau; Không được chọn đội trước)

Thời gian: Khai mạc giải vào 7h  giờ ngày 10  tháng 08  năm 2013

Địa điểm: Nhà thi đấu trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính TN

Ghi chú:

- Các VĐV phải đi dạy ngoài phải đăng ký trước để xếp lịch

- Các VĐV đăng ký đúng thời gian, địa điểm

 

Xin trân trọng cám ơn!

 

BTC 

Video