Giới thiệu về Khoa Quản lý - Luật Kinh tế
15/08/2016 | 2484 lượt xem

khoa quan ly luat

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trường Đại học Kinh tế & QTKD thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập tháng 8/2004 theo quyết định số 136/QĐ -TTg ngày 2/8/2004 của chính phủ. Tiền thân là 2 Khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Trường Đại học Kinh tế & QTKD  có nhiệm vụ đào tạo cán bộ về quản lý kinh tế thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các Tỉnh trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam.

Khoa Quản Lý – Luật Kinh tế là một trong 07 khoa chuyên môn của trường Đại học Kinh tế  và QTKD. Khoa được thành lập theo quyết định số 977/QĐ – ĐHTN ngày 12 tháng 8 năm 2013 trên cơ sở sáp nhập ba bộ môn: Luật kinh tế, Quản lý kinh tế của khoa Kinh tế và bộ môn Khoa học quản lý của khoa Quản trị kinh doanh. Sự ra đời của Khoa Quản lý Luật kinh tế nhằm nâng cao quy mô, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ đào tạo cán bộ về quản lý kinh tế, luật kinh tế… phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các Tỉnh trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam. Đồng thời đây là địa chỉ tin cậy và quen thuộc của nhiều doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, nhiều tổ chức của Trung ương và địa phương.

Hiện nay khoa có tổng số 03 bộ môn

  1. Bộ môn Quản lý Kinh tế
  2. Bộ môn Khoa học Quản lý
  3. Bộ môn Luật kinh tế

Đào tạo 05 chuyên ngành:

  1. Quản lý kinh tế
  2. Quản lý công
  3. Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực
  4. Luật kinh doanh
  5. Luật kinh doanh quốc tế
Khoa QL-LKT

Video