Đội ngũ Cán bộ - Giảng viên
15/08/2016 | 5754 lượt xem

I. BỘ MÔN: LUẬT KINH TẾ

Năm thành lập: 2004; Tổng số CBGV: 14

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư: 0; Tiến sĩ: 01; Thạc sỹ: 12; Cử nhân:01

1. Danh sách bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ SĐT Địa chỉ mail
1 Th.S Trần Lương Đức�� Trưởng bộ môn 0912452001 tranluongduc@tueba.edu.vn
2 Th. S Nguyễn Thị Phương Thúy Phó Trưởng BM 0912700339 tuebaphuongthuy@yahoo.com.vn
3 Th.S Nguyễn Quang Huy Giảng viên 0983995035 nguyenquanghuytueba@gmail.com
4 TS. Nguyễn Văn Quý Giảng viên    
5 Th.S Trần Thùy Linh Giảng viên 0989761083 dngbaolinh2@gmail.com
6 Th.S Hoàng Nghiệp Quỳnh Giảng viên 0912477826 hoangnghiepquynh78@gmail.com
7 Th.S Đỗ Hoàng Yến Giảng viên 0989252828 hoangyen246@gmail.com
8 Th.S Hoàng Thị Lệ Mỹ Giảng viên 0976796055 hoanglemi_bk@yahoo.com
9 Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang Giảng viên 0987858895 luuly_142@yahoo.com
10 Th.S Đồng Đức Duy Giảng viên 01668885386 ducduy.law@gmail.com
11 Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy Giảng viên 0966136696 thuthuynguyen137@gmail.com
12 CN Trần Thị Kim Anh Giảng viên 01649611052 kimanh.kt34@gmail.com
13 CN Âu Thị Diệu Linh Giảng viên 01689952385 dieulinh2710@yahoo.com

2. Ảnh tập thể của bộ môn

3. Các môn học đảm nhiệm

- Pháp luật đại cương

          - Luật Kinh tế

          - Pháp luật về sở hữu trí tuệ

          - Luật Đầu tư

          - Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế

          - Luật Thương mại quốc tế

          - Pháp luật tài chính

          - Lý luận chung NN và PL 1

          - Lý luận chung NN và PL 2

          - Lịch sử NN và PL thế giới

          - Xây dựng văn bản pháp luật

          - Luật Dân sự Việt Nam 1

          - Luật Dân sự Việt Nam 2

          - Lịch sử NN và pháp luật Việt Nam

          - Luật Hình sự Việt Nam 1

          - Luật Hình sự Việt Nam 2

          - Luật Hiến pháp Việt Nam

          - Luật Hành chính Việt Nam

          - Luật Tố tụng hình sự

          - Luật Tố tụng dân sự

          - Luật Thương mại 1

          - Luật Thương mại 2

          - Luật Lao động

          - Luật Ngân hàng

          - Luật Đất đai

          - Công pháp quốc tế

          - Tư pháp quốc tế

          - Luật Cạnh tranh

          - Pháp luật về thị trường chứng khoán

          - Luật Kinh doanh bảo hiểm

          - Pháp luật về kinh doanh bất động sản

          - Kỹ năng tư vấn pháp luật

          - Pháp luật An sinh xã hội

          - Pháp luật kinh doanh của các nước ASEAN

          - Luật Hôn nhân & Gia đình

          - Luật So sánh

          - Luật Môi trường

          - Hợp đồng thương mại và kỹ năng soạn thảo giao kết hợp đồng thương mại

II. BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ

Năm thành lập: 2008

Tổng số giảng viên: 12

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư: 0; Tiến sỹ: 06; Thạc sỹ: 06; Cử nhân: 0

1.      Danh sách bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email Ghi chú
1 TS Đàm Thanh Thủy TBM 0912988610 thuy.tueba@gmail.com  
2 TS Phạm Thị Ngọc Vân P. trưởng khoa, PBM 0913667428 phamngocvan.kt@gmail.com  
3 TS Nguyễn Thành Công Giảng viên 0972840888 thanhcongtueba@gmail.com  
4 Th.S Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên 0975215689 nguyenthaotueba84@gmail.com  
5 Th.S Lưu Thị Phương Thảo Giảng viên 0984800937 luuthaotueba@gmail.com  
6 Th.S Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên 0975818986 nguyentrang.tueba@gmail.com,  
7 ThS Dương Kim Loan Giảng viên 0904647849 duongkimloan7690@gmail.com  
8 TS Nguyễn Quang Hợp Trưởng phòng HC- TC 0913033551 nguyenquanghop1979@gmail.com, hop_nguyenquang@tueba.edu.vn,  Kiêm nhiệm
9 Th.S Bùi Đức Linh P. trưởng phòng HC - TC 0989851288 duclinh241@tueba.edu.vn Kiêm nhiệm
10 TS Đỗ Thùy Ninh Nhà xuất bản - ĐHTN 0918550686 ninh@tueba.edu.vn Kiêm nhiệm
11 ThS Trần Thị Bích Thủy Phòng Khoa học 0978149080 tranthuy_bpkh@tueba.edu.vn,  Kiêm nhiệm
12 TS Tạ Thị Thanh Huyền P.Trưởng phòng Đào tạo 0912463113 thanhhuyen@tueba.edu.vn Kiêm nhiệm


2. Ảnh tập thể của bộ môn

3. Các môn học đảm nhiệm

1. Quản lý kinh tế 1

2. Quản lý kinh tế 2

3. Chính sách kinh tế xã hội

4. Cơ cấu và quá trình tổ chức

 

5. Giao tiếp và đàm phán kinh doanh

6. Lãnh đạo và kiểm tra

7. Quản lý nguồn nhân lực

8. Quản lý tài chính công

III. BỘ MÔN KHOA HỌC QUẢN LÝ

Năm thành lập: 2004; Tổng số CBVC: 12

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 01 đồng chí; Thạc sĩ: 10 đồng chí; Cử nhân: 1 đồng chí;

1. Danh sách Bộ môn

 

STT Họ và tên Chức vụ SĐT Địa chỉ mail
1 TS. Đỗ Đình Long Trưởng bộ môn 0912547767 tuebadolong@yahoo.com
2 ThS. Đặng Tất Thắng Phó Trưởng BM 0912125259 thangtueba@gmail.com
3 ThS. Nguyễn Hải Khanh Giảng viên 0905245688 haikhanh071084@gmail.com
4 ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên 0946800041 huongbui.ptit@gmail.com
5 ThS. Lê Ngọc Nương Giảng viên 0973282586 ngocnuong85@gmail.com
6 ThS. Cao Thị Thanh Phượng Giảng viên 0984897906 caophuong01@gmail.com
7 ThS. Đặng Phi Trường Giảng viên 0985699283 phitruong1706@yahoo.com
8 ThS. Ngô Thị Nhung Giảng viên 0989324854 ngonhungqtkd@gmail.com
9 ThS. Mai Việt Anh Giảng viên 0988771109 vietanh@tueba.edu.vn
10 ThS. Hà Thị Hoa Giảng viên 0969888333 h23hoa23@yahoo.com
11 CN. Thái Thị Mai Ngọc VP Khoa 0983575929 maingoc.87@gmail.com

2. Ảnh tập thể của Bộ môn

 

3. Các môn học đảm nhiệm

            - Quản trị học

            - Tâm lý học quản lý kinh tế

            - Lý thuyết lệ thống

            - Tâm lý học quản lý kinh doanh

            - Quản lý Nhà nước về kinh tế

Video