LIÊN CHI ĐOÀN KHOA MARKETING, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
20/03/2017 | 3601 lượt xem

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA MARKETING, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Liên chi đoàn khoa Marketing, Thương mại và Du lịch là đơn vị cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên.

Chức năng: Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Chủ nhiệm khoa có chức năng lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên khoa Marketing, Thương mại và Du lịch.

Nhiệm vụ: BCH Liên chi đoàn Khoa có nhiệm vụ chủ yếu sau:

1.      BCH Liên chi đoàn Khoa chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình đã được Nghị quyết Đại hội Đại biểu mỗi nhiệm kỳ thông qua.

2.      BCH Liên chi đoàn khoa có nhiệm vụ thảo luận và quyết định việc chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của nhà trường, Nghị quyết của Đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn khoa trong suốt nhiệm kỳ.

3.      Tham mưu tư vấn cho BCH Đoàn trường và Ban Chủ nhiệm khoa trong các phong trào thanh niên, xung kích, tình nguyện.

4.      Xây dựng chương trình hoạt động của tháng, học kỳ, cả năm học. Đồng thời theo dõi, kiểm tra và uốn nắn kịp thời để đạt kết quả cao nhất.

5.      Xét và đề cử kết nạp Đảng viên cho BCH Đoàn trường xét duyệt; quyết định kỷ luật đoàn viên, giải quyết các khiếu nại của đoàn viên trong liên chi.

6.      BCH Liên chi đoàn khoa ra quyết định giới thiệu kết nạp Đảng cho các đoàn viên và gửi về Đoàn trường theo yêu cầu.

7.      Chỉ đạo và quản lý hoạt động của các chi đoàn trong Khoa, tham mưu thiết kế các hoạt động thiết thực bổ ích cho đoàn viên.

8.      BCH Liên chi đoàn khoa chuẩn bị về nội dung và nhân sự cho Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ sau.

9.      BCH Liên chi đoang khoa luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động của các chi đoàn, câu lạc bộ và các mô hình sinh hoạt, vui chơi hỗ trợ cho việc hoạc tập, nhằm tạo điều kiện cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời để các phong trào của đoàn ngày càng có hiệu quả hơn.

Một số hoạt động của Liên chi đoàn:

-          Dưới sự chỉ đạo của Đoàn thanh niên tham gia văn nghệ và dựng trại hưởng ứng chương trình “Chào tân sinh viên” năm học 2016-2017

-          Tham gia chương trình “Tuyên truyền ATGT và quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc  phục lũ lụt” năm 2016

-          Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 và đã bầu ra BCH Liên chi Đoàn mới.

-          Tham gia Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh nhiệm kỳ 2017-2019

-          Tham gia quyên góp ủng hộ chương trình “ Áo ấm mùa đông” năm học 2016-2017

-          Nhiệt liệt hưởng ứng và triển khai tới các chi đoàn các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh:

+ Giải bóng chuyền hơi

+ Giải bóng đá

+ Hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi”

Video