BỘ MÔN QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN
14/03/2017 | 7310 lượt xem

 

Giới thiệu về bộ môn

 

Được thành lập vào năm 2008, bộ môn Du lịch và khách sạn đảm nhận vai trò giảng dạy chương trình Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn, hệ cử nhân, mã ngành: D340103, ngành đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Hiện nay Bộ môn có 07 giảng viên, trong đó có 02 Nghiên cứu sinh và 05 Thạc sỹ. Vi đi ngũ ging viên đưc đào to bài bn ti các quc gia có nn du lch phát trin như Vương Quốc Anh, Thái Lan, Hàn Quc, Đài Loan …. chương trình giảng dạy được thiết kế theo hướng hội nhập quốc tế và khu vực. Phương pháp giảng dạy không ngừng được cập nhật và có sự áp dụng khoa học công nghệ, tạo cảm giác hứng khởi và tăng tính chủ động của sinh viên trong mỗi bài giảng. Tính đến nay, đã có 300 sinh viên tốt nghiệp. Chuyên ngành này thu hút ngày càng nhiu sinh viên tcác tnh, đc bit là tkhu vc min núi phía Bc theo hc.

Danh sách ging viên bộ môn

 

Video