Thư mời tham dự hội thảo khoa học "Bình đẳng giới và phát triển kinh tế xã hội"
05/10/2018 | 2061 lượt xem
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            KHOA KINH TẾ                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC
“BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI”
 
Bình đẳng giới có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề bình đẳng giới luôn được các quốc gia quan tâm. Tại Việt Nam bình đẳng giới là một trọng các lĩnh vực được Đảng và Nhà Nước quan tâm hàng đầu trong sự nghiệp phát triển KTXH và được cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật và các chính sách như: Luật Bình Đẳng Giới hay Luật phòng chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên việc thực hiện Bình đẳng giới còn gặp nhiều khó khăn như: Việc thực hiện các nghị quyết, chính sách liên quan về phụ nữ và bình đẳng giới ở nhiều nơi chưa đạt hiệu quả cao;  Việc triển khai các chương trình và kế hoạch hành động ở các ngành, các cấp, nhất là trong việc thực hiện lồng ghép giới vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, hoặc đưa yếu tố giới vào việc hoạch định và thực thi chính sách, vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều lúng túng. 
Trước những thách thức đó, ngày 05 tháng 10 năm 2018, Khoa Kinh tế trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tổ chức hội thảo “Bình đẳng giới và phát triển kinh tế - xã hội”. Hội thảo được tổ chức với mục đích tạo ra cơ hội đối thoại, trao đổi các nghiên cứu của các giảng viên, sinh viên trong khoa và các nhà khoa học trong toàn trường để tìm ra những giải pháp thu hẹp khoảng cách giới trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Chương trình làm việc của buổi hội thảo như sau:

Thời gian

Nội dung

 

Người thực hiện

 

14:00 – 14:05

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

14:05 – 14:20

Khai mạc

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

14:20 – 14:35

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Khoa

14:35 – 14:50

Giới thiệu chương trình

Giới thiệu Chủ tọa và Ban Điều hành hội thảo

Ban tổ chức

14:50 – 15:10

Tham luận 1: “Bình đẳng giới và phát triển ở Việt Nam”

ThS. Nguyễn Thu Hà

15:10 – 15:30

Tham luận 2: Hiện trạng bình đẳng giới trong việc làm, thu nhập và mức sống ở Việt Nam”

TS. Nguyễn T.Phương Hảo

15:30 – 15:50

Tham luận 3: Một số ý kiến về việc làm đối với lao động nữ ở Việt Nam hiện nay”

ThS.Nguyễn T.Thùy Dung

15:50 – 16:10

Tham luận 4: “Phụ nữ trong phát triển KTXH Việt Nam”

ThS. Vũ T.Thu Huyền

16:10 – 16:30

Tham luận 5: “Việc làm cho nữ giới trong thời kỳ hội nhập”

ThS. Dương T.Huyền Trang

16:30 – 16:50

Tham luận 6: “Experience of reducing  gender inequality in Philippines and Iceland”

ThS. Nguyễn Thị Tâm

16:50 – 17:00

Kết luận và bế mạc Hội thảo

Chủ tọa

 
Ban tổ chức kính mời các quý vị đại biểu, các giảng viên, sinh viên khoa Kinh tế và các nhà khoa học quan tâm đến tham dự buổi hội thảo vào hồi 14h00, thứ Sáu ngày 05 tháng 10 năm 2018 tại Phòng họp A – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.
           
Rất hân hạnh được đón tiếp!
 
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
 

Video