Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
14/03/2017 | 4162 lượt xem

                   Phương thức xét tuyển : - Theo kết quả thi THPT Quốc gia

                                                              - Theo học bạ THPT

                   Môn xét tuyển :             

                                                                 A00 (Toán, Vật lí, Hóa học);

                                                                 B00 (Toán, Hóa học, Sinh học);

                                                                 D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh);

                                                                 D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

                  Thời gian đào tạo           : 4 năm

Đào to c nhân kinh tế nông nghip và phát trin nông thôn

     Nm vng kiến thc cơ bn v kinh tế - xã hi

     T chc, đánh giá tt các chương trình, d án phát trin kinh tế - xã hi; phát trin nông nghip, nông thôn

     Có kiến thc chuyên sâu v Kinh tế nông nghip và Phát trin nông thôn

     Biết cách qun lý, kinh doanh trong lĩnh vc nông nghip hiu qu.

 

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem chi tiết tại đây

Khung chương trình đào tạo Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem chi tiết tại đây

Video